De Weideman: Eten van een schoon bord

 

17 mei 2013


Eten van een schoon bord


Stempel-Def-V2
 
Vroeger kregen wij na het warme eten de pap in hetzelfde diepe bord. Je maalde er niet om. Nu komt er een schoon schaaltje aan te pas en eten we daaruit ons toetje. Misschien gunnen we onze koeien ook een schoon bord, cq schone weide? Want etgroen is pas echt lekker smakelijk, als het na het maaien niet is bemest met drijfmest. Het wordt beter afgevreten en benut door de koeien.

De keuze is best lastig, daar niet van. Praktisch gezien ligt het voor de hand om na het maaien alle percelen in één keer te (laten) bemesten met drijfmest. Bemestingstechnisch is het andersom: Percelen waar geweid gaat worden hebben beperkte behoefte aan stikstof, fosfaat en kali. De percelen waar geweid is en de volgende keer gemaaid wordt, vragen juist meer van dat alles. Daar past een gift drijfmest dus beter. Nog een argument om het even anders te doen: drijfmest zorgt voor hogere kaligehalten in het weidegras en dat kan een rol spelen in stofwisselingsproblemen. In een tabel ziet het advies er dan zo uit:

bemesten

In de praktijk houdt dit in dat je vaker een kleinere oppervlakte aan het bemesten bent. Dat klinkt minder efficiënt. Maar met de juiste bemesting wordt zowel de bemestingswaarde van de mest als het gegroeide gras optimaal benut. Niks mis mee, dat schone bord voor je koeien.  

adviesbasis-bemesting
Heeft de 2e of latere snede de bestemming weiden? Dan met kunstmest bemesten en drijfmest benutten voor maaisnedes. Het principe is in deze voorbeeld tabel verwerkt, die de giften berekent en rekening houdt met nalevering van N uit eerdere mestgiften.  


Tip: Nu het eindelijk echt groeit veranderen de gehaltes in het gras. Volgens Grasmonitor daalde het ruw eiwit gehalte naar een 'normale' waarde van 235g per kg ds. In combinatie met het nog hoge suikergehalte (192 g/kg ds) zal dit eiwit goed benut worden. De verwachting is dat het suikergehalte daalt naar waarden tussen 130 – 150 g, nog altijd uitstekend. Het ureumgehalte in de melk blijft bij deze gehaltes redelijk stabiel. Snijmais past goed in de bijvoeding en helpt met zetmeelenergie de benutting van het eiwit te verbeteren.

Grasgroei: Zegveld mat in de week van 3-10 mei een grasgroei van 30 kg ds/ha op langzame tot 100 kg ds/ha op de snelst groeiende percelen. Dat zijn vooral de percelen waar het gewas nu gesloten is. Gemiddeld kwam er 65 kg ds/ha per dag bij. Op enkele bedrijven van het project Dynamisch weiden ging de groei ruim boven de 100 kg ds/ha.  

weiderest
Op percelen met een hoge weiderest van de vorige keer is een weidesnede van 1700 kg ds de volgende keer niet wat het lijkt: het is veel eerder op, je mag alleen de 'bijgroei' als aanbod tellen. Compenseer dat door bij hoger gras in te scharen, of het perceel korter in tijdsduur te beweiden.
   
 We spreken elkaar,  
de-Weideman-Def