De Weideman: Knopen doorhakken

 

24 mei 2013


Knopen doorhakken


Stempel-Def-V2
 
Is het glas halfvol of halfleeg? Zijn we blij dat het gras lekker groeit dankzij regen? Of gaan we balend achter het raam zitten wachten tot het gewenste meizonnetje doorbreekt? Wat mij betreft stropen we de mouwen op, zetten de feiten op een rij en nemen zakelijke beslissingen.

Die feiten zijn: de tweede snede op beweide percelen groeit lekker en kan ons twee weken vooruit helpen. Voor een goede opname nemen we genoegen met wat meer weiderest.

Er staan al flinke maaisnedes. Het gras gaat liggen, de voederwaarde van het gras neemt af bij hoeveelheden boven de 3000 kg ds/ha, maar vooral als het gras gaat doorschieten. Slechtere grassen als vossestaart en ruwbeemd schieten al door, de eerste Engels raaigrassen ook vanaf 20 mei.

Gras vers in de koe, wordt het meest efficiƫnt omgezet in melk. Juist nu het moeilijk wordt gaan we terug naar de basis: maaien in dienst van de beweiding. Mijn advies is daarom zo snel mogelijk een oppervlakte te maaien die de koeien in een week nodig hebben. Voor 100 koeien met een half basis rantsoen uit vers gras is dat een halve hectare per dag (50 m2 per koe), dus 3,5 ha voor een week.

Een dunne laag kuil waar je later overheen kuilt is een manier om dit nattere voer te mengen en zo beter te benutten. Besteed zorg aan de keuze voor toevoegmiddelen. Bij minder dan 30% drogestof moet er naast een bacteriemengsel ook suiker bij. Voor een goede conservering is 30 g suiker per kg vers gras nodig. In de tabel heb ik op een rij gezet welke suikergehaltes je dan per kg ds minimaal nodig hebt, bij verschillende ds-percentages bij inkuilen:Als er suikertekort dreigt is mijn advies zo'n 300 tot 400 kg melasse te gebruiken, uitgaande van 10 ton gras per hectare (3 ton ds met 30% ds). Let verder op een goede verdeling en kies zo mogelijk voor hakselen. Overigens is zomerstalvoedering in sommige gevallen ook een (tijdelijke) oplossing om land kaal te maken en het gemaaide gras goed te benutten. Collega's, zie het vooral als een uitdaging!


Tip:
Blijf zolang mogelijk weiden! Met opstallen raken de koeien verwend, train ze juist om zo lang mogelijk gras te vreten. Eventueel minder uren weiden en meer bijvoeren, als vertrapping een probleem wordt. Zorg dat je ze wat hongerig naar buiten stuurt en pas na het weiden gaat bijvoeren. Een rantsoendraad of, nog beter, stripgrazen helpt bij langer gras en vertrapping van gras. Accepteer wat meer weiderest om de opname op peil te houden.  

Tip: Recent onderzoek toont aan dat uitstellen van de bemesting geen negatief effect heeft op de opbrengst. Voor maaien is die marge een week, voor weiden ca 5 dagen. Vooral met de kans op nat weer en een natte bodem kan daarmee het verlies door uitspoeling, afspoeling en/of denitrificatie worden beperkt.

Grasgroei: In Zegveld groeide het gras tussen 10 en 17 mei op de beweidingspercelen gemiddeld 100 kg ds per dag. Op de (langere) maaipercelen kwam er dagelijks 120-150 kg ds/ha bij. Met meer dan voldoende vocht en de juiste bemesting zal dit nog wel even zo blijven.
  

ingangen
Benut zo mogelijk meerdere ingangen voor hetzelfde perceel. Het natte weer maakt de kans op steentjes op het pad weer groter. Nog maar eens een beurt met de rolbezem?  
   
 We spreken elkaar,  
de-Weideman-Def