Column De Weideman: Klimaat sparen met weidegang?

Koeien die hun gras zelf uit de wei ophalen stoten volgens een Schots onderzoek 48% minder van het broeikasgas methaan uit, dan wanneer ze kuilgras in de stal krijgen. Het is maar één onderzoek en ook nog uit het buitenland, dus het is lastig om er harde conclusies aan te verbinden. Maar de richting is verklaarbaar. Weidegras wordt immers veel jonger geoogst, bij 1500 kg drogestof versus 3500 kg drogestof bij maaien. Een jong gewas bevat meer blad en minder stengels. En in verhouding heeft het veel voederwaarde aan energie en eiwit, bij weinig ruwe celstof. In kuilgras is die verhouding nog ongunstiger, omdat je wel voedingstoffen, en nauwelijks ruwe celstof, verliest in het conserveringsproces.

Weiden heeft nog een tweede voordeel. Tijdens het ongecontroleerde fermentatieproces in de kuil raak je zo’n dertig procent van je eiwit kwijt, foetsie. Daarom moet je meer eiwit aankopen, zoals soja. En met soja stijgt je broeikasgasuitstoot in je boekhouding, omdat hier ook de kap van tropisch regenwoud aan toegerekend wordt.

Jammer genoeg speelt er meer mee dan alleen de uitstoot van methaan. Want bij weidegang zorgen urineplekken in het land voor een hoge uitstoot van lachgas en dat is ook een sterk broeikasgas. Hier kun je bij weidegang wel enigszins op sturen. Met tamelijk eenvoudige maatregelen kun je de grasopname per uur weiden nog flink verhogen.

Denk bijvoorbeeld aan veel weiden in het voorjaar, als gras het smakelijkst en malst is. En de koeien met lekkere trek naar buiten laten gaan en ervoor zorgen dat er altijd smakelijk gras op ze te wachten staat. Met Nieuw Nederlands Weiden kun je dat goed en eenvoudig organiseren. Als je koeien in dezelfde uren weidegang meer mals gras uit de wei halen, heb je wel alle voordelen van weiden voor het klimaat te pakken, zonder dat je meer urineplekken krijgt waar lachgas ontstaat.

Het lijkt me spannend en interessant als het ontstaan van dat lachgas verder onderzocht wordt. Zou het in het voorjaar, als gras hard groeit en veel nutriënten opslurpt, minder zijn als in het najaar? En zijn er verschillen tussen permanent grasland met een rijk bodemleven en nieuw ingezaaide percelen?

Kennis over die processen helpen ons om met beweidingsstrategiën de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren. Maar voorlopig is dat toekomstmuziek. Eerst maar eens kijken of we kunnen onderbouwen dat boeren die goed weiden, ook minder broeikasgassen toegerekend moeten krijgen….

We spreken elkaar,

de Weideman Deflogo-zuivelnl
De Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL