Gevolgen droogte voor weidegang worden gemonitord

Het weideseizoen 2018 wordt gekenmerkt door een voorjaar met sterke grasgroei, gevolgd door een bijzonder droge zomer. Door de droogte is weidegang op dit moment niet overal meer mogelijk. Stichting Weidegang volgt de situatie rondom de droogte nauwlettend, maar ziet op dit moment geen reden om aan te nemen dat veehouders hierdoor over het gehele weideseizoen niet kunnen voldoen aan de minimumeisen van weidegang. De voorwaarden voor weidegang worden daarom niet versoepeld.

Kees-Jaap Hin, Stichting Weidegang: “Overdag wordt het regelmatig te heet voor de koeien en dreigt hittestress. Daarnaast stagneert de grasgroei waardoor koeien niet meer kunnen grazen. Wanneer koeien op een uitgedroogde graszode lopen kan dit leiden tot beschadiging van het gras. Waar alleen de warmte een probleem is, is het een optie om de koeien ’s morgens vroeg, ’s avonds en ’s nachts te laten weiden en ze overdag op stal te houden. Bij droogte is het een goede optie de koeien tijdelijk op te stallen, zodat de grasgroei sneller op gang komt als er weer vocht beschikbaar is.”

Wanneer melkveehouders de koeien tijdelijk op stal houden of de koeien weiden op andere tijden, is het belangrijk dat de registratie op orde is en overeenkomt met de werkelijke weidedagen. Qlip en MCC blijven vooralsnog weidegangbeoordelingen uitvoeren. Tijdens de beoordelingen wordt rekening gehouden met managementaanpassingen ten gevolge van de droge periode.