Column De Weideman: Verborgen veestapel inkrimpen

Je veestapel inkrimpen klinkt als horror. Maar niet meer koeien en jongvee houden dan nodig klinkt normaal, het is meestal gunstig voor je inkomen. En dat geldt des te meer voor een verborgen veestapel in je kuilbult. Heb je die dan? Ja, in je kuilgras wemelt het van de microben. Die beestjes zijn belangrijk voor de conservering van je kuilgras. Maar dat doen ze niet gratis. Ze snoepen zo’n 10% van de Vemmen en 30% van je DVE op! Alle reden om te kijken hoe je deze veestapel van meeëters kunt inkrimpen.

Het begint met netjes inkuilen. Niet te droog inkuilen en het spul heel stevig aanrijden en goed afdekken zorgt ervoor dat rottingsbacteriën niet veel zuurstof krijgen en maar kort actief blijven. Bij het voeren is het om dezelfde reden belangrijk om de voersnelheid op peil te houden. Verder moeten er voldoende suikers in het gras zitten, zodat de microben deze in organische zuren kunnen omzetten. Daarmee zakt de pH snel is de boel in evenwicht en rust.

De tweede manier om die veestapel in je kuilbult te verminderen is….minder inkuilen. Je voelt hem al aankomen, dat doe je door de koeien meer gras zelf uit de wei te laten halen. Reken maar even mee: als je naar het totaal aantal Vemmen kijkt, speel je ongeveer quitte. Want met weiden haal je 10% minder drogestof van je grasland, wat ongeveer gelijk staat aan de 10% Vemmen die bij inkuilen worden opgesnoept door microben. Je houdt met weiden ruim 20% meer DVE’s over. En dan is er nog bonus. Vers gras is geconcentreerder voer dan kuilgras: ruim 1000 Vem en 100 DVE, vergeleken met 900 Vem en 65 DVE in kuil. Zo krijg je dus met smakelijk vers gras makkelijk meer energie en eiwit in de koe en melk je meer.

Alle reden om te kijken hoe je op jou bedrijf meer vers gras rechtstreeks kunt omzetten in melk. Vroeg starten met weiden is de eerste winst. Maar ook belangrijk is om je bijvoeding op stal af te stemmen op het gras dat in de wei beschikbaar is. Je stuurt de grasopname veel sterker met de bijvoeding dan met het aantal uren weidegang. Laat ze de wei niet gebruiken om lekker uit te buiken, zet ze aan het werk met lekkere trek. Dan oogsten ze het groene krachtvoer maximaal zelf en raak je (nog) minder kwijt aan meesnoepende microben in de kuil.

We spreken elkaar, 

de Weideman Def 

 

logo zuivelnl

De Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL