Column De Weideman: Melkveehouders bedankt!

Stempel-Def-V2

Eind 2018 was er iets moois te vieren. De trend is gekeerd, het aantal weidende bedrijven neemt toe en is in 2018 weer op hetzelfde peil als in 2012. Daarmee is de doelstelling van het Convenant Weidegang gerealiseerd! Bovendien met mooie cijfers: 0,8% meer dan in 2012. Twee jaar eerder dan de deadline die de overheid ons stelde, met verplichting als stok achter de deur. Dat was reden voor een gezellig feestje dat ik mocht meevieren met zuivelbedrijven, veevoerbedrijven, adviesbureaus, overheden, scholen en boerenbestuurders. Want met de koe in de wei hebben we niet alleen goud in handen voor de melkveehouderij, maar voor de hele zuivelketen.

Ik miste jullie als melkveehouders eerlijk gezegd wel op dit feestje. Want jullie hebben het echte werk gedaan: de keuze om de koeien weidegang te geven, de staldeuren actief openzetten, rasters plaatsen, koeien halen en het allemaal bijhouden. Acties waarmee jullie er samen voor zorgen dat Nederland kon genieten van het prachtige plaatje van weidende koeien. Nou ja, ik begrijp ook wel dat het lastig is om een kleine 14000 weidende melkveehouders uit te nodigen voor een feestje (hoewel, het past in een stadion!). Daarom ben ik maar zo brutaal om dit namens alle ondertekenaars van het Convenant Weidegang tegen jullie te zeggen: bedankt voor jullie inzet en dit fantastische resultaat!

Het is temeer een feest omdat veel omstanders dachten dat jullie dit niet gingen redden. Onheilsprofeten publiceerden dramatische cijfers over het aantal koeien dat in de toekomst op stal zou staan. Zogenaamde deskundigen wisten dat koeien op moderne melkveebedrijven niet meer zouden kunnen weiden. We hebben ons er mooi niks van aangetrokken. We zijn het gewoon gaan doen en hebben met zijn allen aangetoond dat ook melkveehouders met grote koppels, met automatische melksystemen en zelfs krappe huiskavels de koeien kunnen weiden.

Ook in de wei worden stappen gezet. Steeds meer melkveehouders starten vroeg met weiden, als het gras op zijn best is, denken na over de inrichting van de huiskavel en hebben ambitie om het aandeel vers gegraasd gras in het rantsoen. Als Weideman ben ik enorm trots op jullie. En wees gerust, dit jaar blijf ik je bestoken met tips en adviezen om het nog beter te doen. Maar niet voordat we dit prachtige resultaat symbolisch gevierd hebben. Ik stel voor om met zijn allen te toasten met een glas Weidemelk op de koeien in de wei: proost!

We spreken elkaar,

de-Weideman-Def  

logo-zuivelnl

De Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL