De Weideman: Investeer voor een lagere kostprijs met bonus

 

De Weideman schrijft iedere maand een column voor vakblad Melkvee. U kunt de column van december hieronder lezen.

foto eind handtekening

 

De Weideman: Investeer voor een lagere kostprijs met bonus

 

Fijn dat er al weer een tijdje een goede melkprijs uit de markt komt en melkveehouders weer wat verdienen! Het is merkbaar goed voor de stemming. Bij veel melkveehouders brand het geld in de zakken om te investeren. Niet in de laatste plaats om al te grote belastingbetalingen te voorkomen. Persoonlijk beleef ik er ook weinig plezier aan om geld naar Apeldoorn over te maken, maar het is goed nieuws: dan wordt er kennelijk geld verdiend. Een deel ervan zou je opzij kunnen zetten voor mindere tijden. Als je investeert, pas dan op dat je niet enkel je kostprijs verhoogt. Dat werkt in mindere tijden dubbel tegen je: minder reserves èn hogere uitgaven om de boel draaiende te houden.

 

Je voelt hem al aankomen: ik heb wel een paar tips voor investeringen in weidegang die je kostprijs voor de komende jaren verlagen. Elke kilogram drogestof die koeien zelf uit de weide halen is 5 tot 10 cent goedkoper dan het gras dat je zelf met trekker+maaimachine+opraapwagen+voermengwagen naar je koeien brengt. Een gemiddelde melkveehouder oogst eenderde van zijn gras op zijn huiskavel met weidende koeien en tweederde met maaien. Terwijl het omgekeerde goed mogelijk is! Hier ligt voor menig melkveehouder een prachtkans om zijn kostprijs te drukken. Voorwaarde is dat je infrastructuur voor het weiden goed op orde is.

 

Denk aan investeringen in een betere ontwatering met ruimere afvoer en drainage. Als het grasland beter afdroogt kun je meer dagen weiden, met lagere vertrappingsverliezen en meer grasopbrengst. Percelen beter bereikbaar maken met een kavelpad, een brug of oversteekplaats, kan ook enorm helpen. Als je huiskavel vijf hectare groter wordt verlaag je je kosten met zo’n €5000,-. Daar moeten de jaarlijkse kosten van de investering uiteraard mee terug verdiend worden.

 

Denk ook eens aan een kleinere sleufsilo voor het bijvoeren naast weidegang. Menig melkveehouder is een beetje slaaf van zijn grote sleufsilo. Niet het beschikbare gras in de wei, maar de voersnelheid om broei voor te blijven bepaalt dan hoeveel je bijvoert.  Gaan ze met een gevulde pens het land in, dan vertrappen ze meer dan ze opvreten.

 

Investeringen in weidegang maken je bedrijf toekomstbestendig mét bonus: leuker, makkelijker en langer koeien weiden!

 

 

We spreken elkaar,
de-Weideman-Def