logoright
Stichting Weidegang wordt mede gefinancierd door ZuivelNL
Farmwalk10-800De FarmWalk® is een managementtool voor weidegang met als basis een wekelijkse ronde door het eigen gras. De kern is het versterken van vakmanschap en op die manier het inpassen van weidegang in moderne bedrijfssystemen in de melkveehouderij. De FarmWalk® is er voor de melkveehouder die meer uit zijn gras wil halen, meer werkplezier, tevreden koeien en meer opbrengsten.

Het draait om praktisch doen in de praktijk: kijken en meten wat er gebeurt en op basis daarvan beslissen en doen. Dat levert meer grip op het graslandmanagement en het beste beweidingsresultaat.


Grip op gras

De FarmWalk® is afkomstig uit echte graaslanden als Ierland en Nieuw-Zeeland. In 2013 heeft Wageningen UR en het netwerk Dynamisch weiden, op basis van kennis uit deze landen, een versie ontwikkeld voor Nederlandse melkveehouders. Honderd van hen hebben de dit vervolgens in de praktijk toegepast. Hun ervaringen laten zien dat de FarmWalk® hen meer grip op gras geeft en weidegang beter planbaar maakt, ook met grote koppels koeien, automatisch melken of een kleine huiskavel. Er is veel aandacht voor het verhogen van de productiviteit van grasland en de opname van vers gras door koeien. Dit zien melkveehouders terug in hun minerale efficiëntie in de Kringloopwijzer en het financiële resultaat. En tot slot geeft vakmanschap meer plezier in weiden.


Kijken, meten, beslissen en doen

Farmwalk07-800De basis van goed graslandmanagement is kijken, meten, beslissen en doen. In het FarmWalk®-concept zijn er voor elke maand modules met tips, aandachts- en beslispunten. Veehouders worden getraind in het gebruik van praktische hulpmiddelen zoals de graslandgebruikskalender, de graslandhoogtemeter en een bemestings- en beweidingsplan. Maar vooral ook in het gebruik van de schop, de boor, hun handen, ogen en neus. Een ervaren en getrainde WeideCoach begeleid groepen van tien melkveehouders in vijf bijeenkomsten gedurende het weideseizoen.