logoright
Stichting Weidegang wordt mede gefinancierd door ZuivelNL
Stichting Weidegang heeft als doel de zichtbaarheid van koeien in het Nederlandse landschap te stimuleren door weidegang te ondersteunen. De koe in de wei is een kenmerkend onderdeel van het Nederlandse landschap. Binnen de moderne melkveehouderij is het niet vanzelfsprekend om de koeien van voorjaar tot najaar in de wei te laten lopen.

Er is in Nederland veel kennis beschikbaar over de mogelijkheden van weiden. Zo laten nieuwe inzichten zien dat weidegang beter mogelijk is in moderne bedrijfssystemen dan voorheen werd gedacht. Het is vaak zelfs, misschien tegen de verwachting in, voordeliger dan opstallen. Ook kan weidegang goed gecombineerd worden met automatisch melken.

De WeideCoaches van Stichting Weidegang trainen melkveehouders in hun dagelijks graslandbeheer en beweiding.


Jaarrapportages

Stichting weidegang is een initiatief van:
dierenbescherming lto frieslandfoods
rouveen nederlandsemelk agrarisch
natuurmonumenten  cbl  cono

Partijen die de activiteiten van de stichting ondersteunen:
minez rabobank Untitled-1