logoright
Stichting Weidegang wordt mede gefinancierd door ZuivelNL

Opstallen of weiden01-800
Algemeen


economie
Economie

  • Economische checklist: bereken het totale voordeel of nadeel van beweiden in euro’s per bedrijf per jaar.
  • Beweidingswijzer: bereken wat de gevolgen zijn van een wijziging in beweidingsysteem voor economie, arbeid en mestafzet op uw bedrijf
  • Economisch weiden: Economics of grazing Pol, A. van den , Philipsen, A.P. , Haan, M.H.A. de (2013)’

arbeid
Arbeid


persoonlijke-waarden
Persoonlijke waarden


maatschappelijke-waarden
Maatschappelijke waarden

  • Columns Koegeluiden 2007 - columnreeks waarin ‘De Koe’ in gesprek ging met een aantal bekende mensen binnen of buiten de sector over de afweging weiden of opstallen van/voor koeien. Speciale aandacht ging uit naar de maatschappelijke afweging.
  • Zie ook het project MIJN Duurzaamheid