logo weideman
logoright
Stichting Weidegang wordt mede gefinancierd door ZuivelNL

 

FarmWalk goed beoordeeld

20 februari 2015 - Melkveehouders geven de FarmWalk gemiddeld een 7,5. Het merendeel (92%) van de deelnemers raadt andere melkveehouders aan ook aan de slag te gaan met de FarmWalk.De ronde door het gras – en daarbij gericht kijken, meten, beslissen en doen – plus kennis over gras en bodem worden beoordeeld als meest waardevolle elementen van de FarmWalk.

Dit blijkt uit een enquête onder bijna 400 melkveehouders die in 2014 onder begeleiding van hun WeideCoach zijn getraind in de FarmWalk. Bijna de helft (45%) van deze melkveehouders doet inmiddels op zijn eigen bedrijf één of meer keer per week een FarmWalk, 38% doet dit één tot drie keer per maand. Voor 2015 heeft 75% van deze melkveehouders de ambitie door met de FarmWalk minimaal één maal per week het gras en de beweiding gericht te managen.

                                                        

 

De FarmWalk is een managementtool die het vakmanschap van melkveehouders versterkt. Veehouders krijgen zo grip op gras en kunnen daarmee weidegang inpassen in moderne bedrijfssystemen. Veehouders komen, onder leiding van een WeideCoach, vijf keer in groepsverband bij elkaar om de FarmWalk te trainen. Hierbij leert de melkveehouder praktische hulpmiddelen te gebruiken zoals een graslandhoogtemeter, de graslandgebruikskalender, schop, boor, het bemestings- en beweidingsplan en natuurlijk diens eigen handen, ogen en neus. Voor iedere fase van het weideseizoen zijn er tips, aandachts- en beslispunten.