logoright

Stichting Weidegang wordt mede gefinancierd door ZuivelNL
 14 oktober 2016


De Weideman: Warme voeten en een koude neusStempel-Def-V2

Tip: Waar het gras echt kort gevreten is, tot een stoppel kleiner dan 5 centimeter, kun je beter geen koeien meer weiden. Zeker als je langdurig op hetzelfde perceel weidt is dat een risico voor schade bij extreme droogte en na nachtvorst.

Tip: Het gras kan de komende tijd ineens een hoog eiwitgehalte hebben of juist veel suiker. Mestflatten vertellen veel over de voeding. Is het dik/dun, met veel of weinig vezels? dat zegt iets over de verteerbaarheid van gras en bijvoeding. Bij laag ureum in de melk en een heel lichte mestkleur, is er een eiwittekort. Zie je bij hoog ureum heel donkere mest (zoals op de foto rechts), dan krijgen de dieren juist wat te weinig (pens afbreekbare) energie.

20161014 mestflattenJaarlijks, zo aan het eind van het jaar heb ik als Weideman weer even een geluksmoment waar ik naar uitzie. Dan is er een nieuw grafiekje te maken van de bodemtemperaturen die voor mijn meetnet een heel jaar zijn gemeten. En die kunnen we dan in een grafiekje vergelijken met de voorgaande jaren, waar we er inmiddels drie van hebben. Leuk!

20161014 bodemtemperatuur
Bron: VIC Zegveld. 
De bodemtemperatuur op percelen in Zegveld van dit jaar vergeleken met vorig jaar en 2014. Deze zomer was die uitzonderlijk hoog. Inmiddels onder de 15 °C en dalend, maar nog hoog voor de tijd van het jaar.

Dit najaar is die bodemtemperatuur uitzonderlijk hoog, althans tot en met vorige week. Dat zie je meteen in de grafiek hierboven. Nu het ineens een stuk frisser is, gaat die bodemtemperatuur deze week wel dalen. De grasgroei was afgelopen drie weken al traag, vooral door gebrek aan vocht. Als er nu wat regen valt, komt het gras dan nog een keer op gang? Bij hoge luchttemperaturen en voldoende vocht weten we vrij zeker dat de mineralisatie doorgaat en het gras aan de groei houdt. 

Maar deze week zien we een tamelijk nieuw fenomeen: de bodem is nog warm, maar de lucht erboven juist koud. Als die bodemwarmte met voldoende vocht voor mineralisatie zorgt – gaat het gras dan weer groeien? Of wordt de beschikbare stikstof opgenomen en vervolgens niet omgezet in groei, zodat het stikstof/ruw eiwitgehalte in de plant flink stijgt? Of zien we dan juist veel suiker door zon overdag en koude nachten? 
Behalve bodem- en luchttemperatuur en vocht zijn er nog twee factoren die de groei bepalen: voedingsstoffen en daglengte/licht. Van beide hebben we inmiddels een stuk minder, wat de kans op grasgroei in oktober nu wel kleiner maakt. Met alles wat ik weet over gras, heb ik ook zo mijn onzekerheden!

Het is goed om je ervan bewust te zijn dat de groeifactoren voor het gras het lastig maken om iets te zeggen over de kwaliteit van het gras deze en komende weken. Leidt dat tot uitschieters in Ruw Eiwit of juist in suiker, dan moet je daar het rantsoen toch wel een beetje op aanpassen. Let dus op de kleur van het gras: hoe donkerder, hoe groter de kans op een hoger ruw eiwitgehalte. Maar vooral het ureumgehalte in de melk in combinatie met kleur en consistentie van de mest geven je goede indicaties (zie de tip). Daarmee kun je beoordelen hoeveel (extra) eiwit je wel of niet moet voeren in combinatie met de laatste happen goedkoop gras. 


 Meer suiker, weinig groei
20161014 meetnet
--=geen gegevens beschikbaar
Bronnen:Amazing Grazing, Agrifirm Feed, VIC Zegveld, CAH Vilentum, van Hall Larenstein

Waar gaat het met de samenstelling naartoe? Meer eiwit, of juist meer suiker? In de analyses die landelijk verzameld werden van afgelopen week steeg het suiker naar 100 gram, althans in de enkele vers-gras analyses die ik deze week beschikbaar heb. Ook het VEM-gehalte steeg mee. Het eiwitgehalte daalt naar 220 gram, evengoed nog hoger dan de 200 gram in 2015 rond deze tijd. De grasgroei staat stil waar geen vocht is, waar regen viel nog 15 tot 26 kg drogestof per hectare per dag.

20161014 langkort
Bron: VIC Zegveld
Op deze percelen in Zegveld is de bodemtemperatuur in de afgelopen drie weken geleidelijk dalend. In het korte gras zijn de VEM en RE-gehaltes wat hoger dan in langer gras. In afgelopen drie weken zien we daar een licht dalend Ruw Eiwitgehalte en een stijgend suikergehalte.


  
 We spreken elkaar,  
de-Weideman-Def  logo-zuivelnlDe Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL