logoright

Stichting Weidegang wordt mede gefinancierd door ZuivelNL
 27 mei 2016


De Weideman: Verdien (meer) geld met weidegangStempel-Def-V2

Tip: Registreer het graslandgebruik, maar vooral het maaien en weiden, op de GraslandGebruiksKalender. Dat levert de juiste gegevens om terug te kijken en om het seizoen te bespreken met je adviseur.

20160527 kavelpadVeeg het kavelpad nog eens helemaal schoon als er steentjes op liggen of vuil na het mestrijden of inkuilen. Zo voorkom je kreupele koeien. Laat dieren zelf hun weg zoeken en jaag ze niet op, want een koe die niet kijkt waar ze loopt is funest.


Tijd voor een financiële peptalk. De aanloop van het weideseizoen was niet gemakkelijk... 
Toch is er geen reden om de moed te laten zakken, want weidegang=geld verdienen. De uren die jij buiten in de wei besteedt aan een Farmwalk, rasterwerk, koeien ophalen enzovoort, is welbestede tijd. Zelfs als je in het gras ligt te genieten met een grasspriet in je mond en de boel nog eens overziet en overdenkt, ben je niet alleen op en top boer, maar ook een slimme ondernemer. 

Het voordeel van weidegang begint grofweg te tellen vanaf zo’n 600 kg drogestof uit weidegras per jaar. 1000 kg en meer is goed haalbaar en zet dan echt zoden aan de dijk: een saldovoordeel van een halve tot een hele euro per 100 kg melk. (zie onderstaande grafiek uit onderzoek van WUR in 2014) En dat is nog zonder weidepremie!

20160527 grafiekWUR
Bron: WUR 2014

Met de weidepremie er bovenop ga je met weidegang dus anderhalf tot twee euro per 100 kg melk meer verdienen. En dan hebben we het over echt geld, harde euro’s in kas. Bij 1 miljoen kg melk zo’n 15.000 tot 20.000 euro. 

De voordelen haal je (als het goed is) uit besparing op loonwerk voor inkuilen en mest uitrijden. Je hebt minder (eiwitrijk) krachtvoer nodig. Je bedrijf inrichten op weiden werkt op den duur ook door in lagere vaste kosten: je hebt minder kuilopslag en mestopslag nodig.
Als het goed is…want uit onderzoek met cijfers van Flynth blijkt dat veel weidende bedrijven in de praktijk het voordeel laten liggen. 

Veel hangt af van je vakmanschap en je focus. En het consequent doorvoeren van je keuze voor weidegang in je bedrijfsvoering. Bij de huidige lage melkprijs kun je wel wat focus op geld verdienen en besparen gebruiken. Dat is dus focus op zoveel mogelijk vers gras in de koe. Mijn drie gouden tips:

  • Ga minder bijvoeren op stal. Laat ze met lekkere trek ’s morgens de wei in gaan; Ze mogen best een paar uur met een lege voergoot hebben gestaan. 
  • Benut ook de percelen die verder van de stal liggen in je weideplanning; koeien kunnen prima een flink stuk lopen.
  • Ga (eerder) dag en nacht weiden, daarmee pak je zomaar 6 tot 8 uur extra weidegang. 

Dashboard- Drogestof opname (2013)

20160527 dashboarddsopname
Bron: Dynamisch Weiden, WUR en PPP Agro advies
Zie hier het dashboard van deelnemers aan Dynamisch Weiden. Meer gegraasd gras (het groene vlak) is meer voordeel uit weidegras. In de praktijk weten veehouders heel goed hoe het staat met hun BSK en laten zich daar dan ook door sturen. Een dagelijks afleesbare meter met ‘vandaag gegraasd gras’ zou een goed tegenwicht zijn. Elke kg ds vers gras die de koeien zelf ophalen is 5-10 cent goedkoper dan ingekuild gras.Bodemtemperatuur en grasmeetgegevens

20160527 meetnet
--=geen gegevens beschikbaar
Bronnen:Amazing Grazing, De Heus Voeders BV, Agrifirm Feed, VIC Zegveld, CAH Vilentum

De trend van afgelopen week heeft zich doorgezet. Het Ruw Eiwit is verder gestegen naar ongeveer 242 g /kg ds. Een normaal niveau voor de tijd van het jaar. Op veel bedrijven zal dit leiden tot een stijging van het ureumgehalte in de melk, een aanwijzing dat het eiwitgehalte in de bijvoeding omlaag kan. Als bijgevolg is het suikergehalte behoorlijk laag. Amper voldoende voor een geslaagd inkuilproces. Als je nog eerste snede inkuilt kan het raadzaam zijn een inkuilmiddel te gebruiken. Met het suikergehalte ging ook de voederwaarde omlaag, naar gemiddeld 975 VEM per kg drogestof.
  
 

We spreken elkaar,
 
de-Weideman-Def  


logo-zuivelnl
De Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL