logoright

Stichting Weidegang wordt mede gefinancierd door ZuivelNL
 28 oktober 2016


De Weideman: 
Grasvoorraad wegwerkenStempel-Def-V2

Tip: De pinken kunnen nog prima een tijdje buiten blijven, maar ze hebben wel aandacht nodig. Pinken van 14 tot 16 maand vreten 7 à 8 kg ds per dag. Voor tien pinken dus 70 kg per dag. Nu de grasgroei bijna stilstaat moeten ze het doen met de voorraad die er nog staat. Weiden kan nog wel, maar controleren regelmatig of er voldoende voorraad is. Anders blijven de pinken alsnog te lang buiten lopen. Let ook op of er hoestende dieren bij zijn en geef zonodig een nabehandeling tegen longworm.


Het wordt onderhand echt herfst. De vallende bladeren kleuren je erf bruin en af en toe valt er regen en weten we weer wat nattigheid is. Gemiddeld is de draagkracht nog bijzonder goed. Koeien buiten gaat nog prima, maar het gras groeit niet meer. 
Dan houdt het weiden wel een keer op, hoewel ik nog aardig wat percelen zie waar nog veel gras staat. Langer dan tien centimeter in elk geval. Probeer dat toch nog even weg te werken en te benutten, is mijn advies. Met de koeien kan dat door ze elke dag een vers stuk te geven en nog een paar uur per dag te weiden. Zolang je nog kunt weiden is dat gras een prima toetje bovenop het hoofdrantsoen aan het voer hek! 

Wordt het wel wat kritisch met vertrapping, dan kun je nog iets langer uithouden als je de koeien er aan de achterkant in kunt laten en aan de voorkant er weer uit, dus maar een keer door elke dam. Maaien en vers gras voeren op stal is trouwens ook nog een prima optie, vooral op afstand als je nog goed kunt rijden. Streef naar een graslengte van 7-8 centimeter in de winter, dat biedt de beste kansen voor een frisse start van de grasgroei in het voorjaar.

Kort de winter in is mijn ‘standaard’ advies, vanwege de kans op uitwinteren van raaigras als het een tijdje vriest of als er sneeuw valt. Als de koeien, pinken of schapen de langere bossen niet op (gaan) vreten, dan is het toch goed een laatste ronde met de weilandbloter te maken. Vooral lange bossen die niet weggewerkt worden kunnen een risico zijn bij sneeuw of vorst. 

Met de laatste zachte winters in gedachten durven sommige veehouders het net anders te doen: ze bewaren op een deel van de percelen voorraad gras om daar in het voorjaar heel vroeg op te kunnen weiden. Het is niet zonder risico, maar misschien juist daarom een leuke sport, want als het lukt heb je een supervroege start. 

20161028 bossen
Opmerkelijk: soms gaan de koeien het gras bij bossen bij kouder weer ineens weer afvreten. Ik schrijf dat toe aan het hogere suikergehalte, of het effect van een nachtvorst. Rechts: dit perceel gaat met veel bossen de winter in. Een behandeling met de weidebloter, klepelen of schapen weiden is hier eigenlijk wel nodig.


Bodemtemperatuur, grasgroei en samenstelling
Op verschillende plaatsen is de bodemtemperatuur al tot onder de 10 °C gedaald. Dat betekent dat de grasgroei verder afneemt. In Groningen en Flevoland werd afgelopen week nog een groei gemeten van ca. 25 kg ds. Op de zuidelijkere plaatsen waar grasgroei werd gemeten was de grasgroei afgelopen week gezakt tot onder de 10 kg drogestof per ha per dag. Dat betekent dat de voorraad snel op raakt en je dus regelmatig moet controleren hoeveel gras er nog staat voor weidegang. De kwaliteit van het gras is nog onverminderd goed. De voederwaarde van het korte gras (ca 9 cm) is ruim boven de 1000 VEM en ook het eiwitgehalte in het gras ligt gemiddeld rond de 250 g RE/kg ds.
  
  
  
 We spreken elkaar,  
de-Weideman-Def  


logo-zuivelnl
De Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL