logoright

Stichting Weidegang wordt mede gefinancierd door ZuivelNL
 
15 april 2016


Als weiden gewoon nog niet kanStempel-Def-V2
 
Tip: Gras tot ongeveer 12 cm (kleine weidesnede) kan om vogelmuur te bestrijden nog een keer gewiedegd worden. Dan geef je de vogelmuur een ‘tik’ en groeit het gras er overheen. Natuurlijk moet de draagkracht goed zijn om te kunnen rijden zonder schade.

20160415 grotevossestaart
De Grote Vossestaart staat op aantal plaatsen al in bloei en is een aanwijzing dat de voederwaarde in die stukken al wat terugloopt en dat ze minder geschikt worden voor weiden. Het vroege voorjaar is een goede tijd om je grassenbestand en onkruiden waar te nemen, zoals paardebloem en zuring. Later zie je ze niet meer, maar het kan reden zijn om in het najaar een bespuiting uit te voeren


Weet je nog dat ik in februari dacht dat die vroeg weiden-premie voor jullie ‘al binnen was’? In grote delen van het land zit dat er helaas niet meer in. In het Noorden en Westen van het land is het op veel plekken te nat. Soms ligt de mest en de kunstmest er nog niet eens op. Deze maand en ook de vorige maanden kreeg het westen en delen van het Noorden veel meer regen dan andere delen van het land. Zie hieronder de neerslagkaarten van februari en april, die van maart is op knmi.nl helaas niet beschikbaar.

20160415 neerslag

Dat is andere koek dan de afgelopen voorjaren. Een lezer schrijft dat het doet denken aan het voorjaar van 1983. “Het werd 1 juni pas droog, de 1e snede was laat en de maïs werd pas op 9 juni gezaaid.” Zijn vraag: wat te doen in deze omstandigheden? 

Zoals gezegd, de verschillen zijn groot. Veel veehouders konden afgelopen week wel met de koeien naar buiten. Op andere plekken is het land nog steeds niet begaanbaar voor de koeien. Intussen staat er al een weidesnede en het gras groeit. Als je nu niks kunt, baal je enorm. Voor mijn adviezen maak ik onderscheid in twee situaties: daar waar het net kan, of na wat droge dagen straks alsnog. En plekken met veel gras èn nattigheid, waar normaal voorjaarsweiden er al niet meer in zit.

In het eerste geval kun je nog een paar voordelen van weiden pakken en een goede start proberen te maken. Het weer en de lokale situatie zijn bepalend, dus je moet veel het land in om er kort op te zitten. Zoek de verschillen in graslengte en draagkracht, die bieden meer ruimte dan je denkt.

Ga je alsnog omweiden, met een wat late start, dan is het de kunst om groeitrappen te maken en zo ruimte te creëren voor een rotatie. Wat zijn je opties:

• Gebruik verschillen in graslengte, percelen met kortste gras eerst en die snel afweiden;
• Ga stripgrazen, zodat je in snedes tot 2000 kg ds nog kunt weiden en de hergroei beter is;
• Laat schapen een perceel kaal maken;
• Vroeg kleine stukjes maaien: zomerstalvoeren, naar grasdrogerij, of inkuilen.

In het tweede geval, als omweiden niet lukt: wellicht is standweiden tot na de eerste snede wel mogelijk. Kies een blok van 10-20 melkkoeien per ha en probeer het gras daar op 9-11 cm te houden, door te sturen met het aantal uren weidegang en meer/minder bijvoeding. Maai vlot een paar stukken, dat wordt je etgroen waarop je dan op het etgroen weer kunt omweiden.
Een paar getallen voor het maatgevoel bij standweiden op één blok:

• 10 mk per ha betekent bij 60 kg drogestof groei per ha 6 kg ds per koe per dag. 
• Bij grasgroei 80 kg ds/dag: 8 kg ds per koe per dag.
• Met 15 mk per ha bij grasgroei 80 kg ds/dag : 5.3 kg ds per koe.

Roterend standweiden werkt hetzelfde, maar dan deel je het blok in kleinere stukken en roteert door ze elke dag een ander stuk te geven en na vier/vijf dagen weer op het eerste terug te komen, het principe van graslengte managen blijft hetzelfde.

20160415 ggk

Percelen waar nog geen kunstmest of drijfmest op ligt kun je straks misschien nog bemesten. Pas de giften wel aan, de tijd tot weiden of maaien is immers veel korter dan normaal. Staat er meer dan 12 centimeter gras, geef dan geen mest meer, alleen kunstmest. Percelen die je al vlot, dus binnen twee à drie weken wilt maaien voor etgroen, geef je hooguit een kleine kunstmestgift. Bewaar de dierlijke mest maar voor na het maaien en weiden en gebruik het op percelen met bestemming maaien.

20160415 weidesnede
Mooie weidesnede, maar nog teveel water; hier is een week drogend weer nodig en hoeveel gras staat er dan?


Bodemtemperatuur, grasgroei en opbrengstcijfers


20160415 meetnet
-- Geen gegevens beschikbaar
Bronnen: Amazing Grazing, De Heus Voeders BV, Agrifirm Feed, VIC Zegveld.

Bijna overal zit de bodemtemperatuur nu boven de 10 °C en de grasgroei komt dan ook flink op gang. Gemiddeld nu 50 kg ds/ha/dag. Komende week gaat het hard groeien, dankzij veel blad en voldoende bodemwarmte. De vers gras-monsters bevatten gemiddeld 1000 VEM per kg drogestof en 245 g RE. Lager dan vorige week, maar er zijn grote verschillen. De zonnige dagen zorgden voor een hoger suikergehalte: 136 gram per kg drogestof. De VEM en suikergehalten zijn wel lager dan vorig jaar om deze tijd. Als je gaat weiden in dit gras zie je het ureumgehalte vlot stijgen, dus de eiwitaanvulling in de bijvoeding kan omlaag.
  
  
 We spreken elkaar,  
de-Weideman-Def  

logo-zuivelnl
De Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL